RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wie komen er voor het RVP in aanmerking?

Vanaf 1 januari 2015 wordt het RVP niet meer via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten geregeld, en is dus geen verstrekking meer in het kader van de AWBZ. Met ingang van 2015 is het RVP op tijdelijke basis opgenomen in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Een definitieve regeling is voorzien voor 1 januari 2018. De vaccinaties zijn kosteloos voor kinderen tot 19 jaar. Deelname is vrijwillig.

Deze notitie is een hulp in de praktijk van de jeugdgezondheidszorg bij twijfel over wie er voor vaccinatie volgens het RVP in aanmerking komen.

Download de pdf in de rechterkolom.

 

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Wie komen er voor het RVP in aanmerking?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu