Privacy gaat over het recht van alle burgers en medewerkers op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Voor het realiseren van onze maatschappelijke doelen is gegevensverzameling en -uitwisseling van groot belang. Het beschermen van persoonsgegevens en een rechtmatige gegevensverwerking is een essentieel onderdeel van die gegevensuitwisseling. Omdat de bescherming van persoonsgegevens belangrijk is en een grote bijdrage levert aan het realiseren van onze maatschappelijke doelen, heeft het RIVM privacy hoog in het vaandel staan: wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving.

Het RIVM  gebruikt gegevens die mensen rechtstreeks of via professionals uit het veld met ons delen; vrijwillig, op basis van een wettelijke verplichting of omdat het - bijvoorbeeld in de vorm van wetenschappelijk onderzoek of door het bijhouden van registers - in het belang is van onze nationale en soms ook de internationale volksgezondheid en van onze leefomgeving.

Registratie COVID-19-vaccinatie

Wilt u meer weten over de registratie van COVID-vaccinaties door het RIVM? Zie Vaccinatieregistratie bij het RIVM en uw privacy

Bescherming persoonsgegevens

Het gebruik van persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG algemene verordening gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming)) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG)(PDF). De Autoriteit Persoonsgegevens  is toezichthouder op deze verordening en wet.

Hoe gaat het RIVM om met uw persoonsgegevens?

Het RIVM gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten of verstrekt,  Heeft u zich bijvoorbeeld opgegeven voor onderzoek, dan gebruikt het RIVM uw gegevens alleen voor dat onderzoek. Wilt u zich aanmelden voor een bijeenkomst of bepaalde informatie of een folder ontvangen, dan worden uw gegevens alleen daarvoor gebruikt.

Het RIVM bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Persoonsgegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Lees de algemene privacyverklaring van het RIVM.

Vragen?

Heeft u vragen over hoe het RIVM omgaat met uw persoonsgegevens of hoe het RIVM uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op:

Per e-mail: AVG-RIVM@rivm.nl
Per post:
RIVM
Antwoordnummer 3261
3720 VB Bilthoven
T.a.v. AVG