Zwangerschapsscreeningen

De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen. Gelukkig komen veel kinderen gezond ter wereld. Screeningen tijdens de zwangerschap en net na de geboorte onderzoeken de aanwezigheid van eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen. Doel hiervan is zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen of handelingsopties te bieden.

De screeningen tijdens de zwangerschap zijn gericht op:

De screeningen tijdens de zwangerschap en na de geboorte behoren tot de landelijke bevolkingsonderzoeken. Informatie over deze screeningen (onderzoeken) krijgt u van uw verloskundige of gynaecoloog.

Coördinatie en regie

Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie en regie van de landelijke bevolkingsonderzoeken. Als regisseur van de bevolkingsonderzoeken zorgt het RIVM dat de werkzaamheden van alle partijen binnen de keten zo goed mogelijk op elkaar aangesloten zijn. Bijvoorbeeld door het maken van landelijk uniforme afspraken, door het opstellen van richtlijnen en draaiboeken en door het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal. 

Regionale coördinatie van de uitvoering vindt voor de PSIE en hielprik plaats vanuit het RIVM-DVP. Voor andere screeningsprogramma’s gebeurt dit door organisaties buiten het RIVM. De uitvoering van de bevolkingsonderzoeken ligt bij een keten van samenwerkende professionals zoals verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen, centra voor prenatale screening, jeugdgezondheidszorgorganisaties en laboratoria.

Home / Onderwerpen / Z / Zwangerschapsscreeningen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu