U bevindt zich op: Home Voedsel

Voedsel

Gewijzigd op:12-03-2018

Ons voedsel moet veilig zijn. Dat is vastgelegd in de Warenwet en in de Europese General Food Law. De veiligheid van ons voedsel wordt onder andere bepaald door de (ongewenste) aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Chemische verontreinigingen

Sommige stoffen kunnen van nature aanwezig zijn in ons voedsel (bijvoorbeeld natuurlijke toxinen of zware metalen). Andere stoffen kunnen in het voedsel terechtkomen door menselijk handelen. Dat kunnen procescontaminanten en residuen (resten) van gewasbeschermings- of diergeneesmiddelen zijn, of stoffen die uit verpakkingen komen. Het is niet gewenst dat er hoeveelheden in het voedsel komen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Toegevoegde stoffen

Sommige stoffen worden toegevoegd aan voedingsmiddelen. Van dergelijke verrijkte en functionele voedingsmiddelen wordt geclaimd dat ze onze gezondheid verbeteren. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld kruidenpreparaten en voedingssupplementen met vitaminen of mineralen op de markt. Deze zijn in te nemen ter aanvulling van de gewone voeding. Ook die claimen het bevorderen van de gezondheid.

Wetgeving

Er bestaat algemene Europese wetgeving rond voedsel, lees meer via ‘General food law”.
In Nederland vallen alle eet- en drinkwaren onder de Warenwet. De Warenwet verlangt dat alle op de markt gebrachte producten veilig zijn.
Voor een deel van de stoffen in voedingsmiddelen en voor sommige voedingsmiddelen geldt specifieke, aanvullende wetgeving. De wetgeving stelt ook regels aan producenten en fabrikanten voor het mogen voeren van voedings- en gezondheidsclaims. Deze informatie vindt u via de subpagina's van deze pagina.

Instituten rond voedsel

Wereldwijd

De Codex Alimentarius Commission (Codex) is een VN-organisatie onder de FAO en de WHO. Er nemen 187 landen en de Europese Unie aan deel. Dit forum ontwikkelt internationale productnormen en richtlijnen voor goede productie van voedsel. Het doel is de internationale volksgezondheid te beschermen en de eerlijkheid van de handel in voedselproducten te bevorderen. De productnormen worden vastgesteld op basis van risicobeoordelingen van de FAO/WHO wetenschappelijke comité's JECFA en JMPR.
Codex productnormen zijn pas bindend als zij in nationale of regionale (zoals EU) wetgeving worden overgenomen. De WTO hanteert de Codex productnormen echter bij handelsconflicten en deze zijn daarom niet vrijblijvend.

Europese instituten

In Europa valt voedselveiligheid onder het Directoraat Generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE) van de Europese Commissie.
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) adviseert de Europese Commissie over voedselveiligheid.

Nederlandse instituten

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid onderhoudt een Nederlandse Codex website voor de Nederlandse inbreng in de Codex Alimentarius.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt en bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten.
Het RIVM werkt aan beleidsadvisering en risicobeoordeling van stoffen in voedsel voor onder andere de EFSA, JECFA, VWS en de NVWA.
Het RIKILT (Wageningen University and Research) is gespecialiseerd in het meten van stoffen in voedsel.
De Food-info site (Wageningen Universiteit) geeft informatie over voedsel (productie, ingrediënten en veiligheid).
Het Voedingscentrum informeert over veilig, gezond en bewust eten.

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.