Hier vindt u actuele, geautoriseerde informatie over risico’s van stoffen voor mens en milieu. De informatie is vooral gericht op het bevoegd gezag van de Wet milieubeheer, de Waterwet, de inspecties en andere overheidsorganisaties.

In de database op deze website kunt u per stof onder meer opzoeken:

  • normen voor milieukwaliteit,
  • normen bij rampen en incidenten,
  • indeling en etikettering voor vervoer over de weg (ADRAccord relatif au transport des marchandises dangereuses par route ),
  • status als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZSzeer zorgwekkende stoffen),
  • Europese autorisaties en restricties (REACH),
  • plaatsing op (inter)nationale stoffenlijsten.

De website Risico’s van stoffen geeft informatie over het Nederlandse beleid rond Zeer Zorgwekkende Stoffen. Daarnaast vindt u informatie over wetgeving rond gevaarsindeling, voedsel, stoffen en producten, en methoden voor risicobeoordeling.

Voor gegevens die niet in de database zijn opgenomen, vindt u links naar databronnen op andere websites.

De uitwerking van deze website is in handen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in samenwerking met Rijkswaterstaat.