De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen. Gelukkig komen veel kinderen gezond ter wereld. Screeningen tijdens de zwangerschap en net na de geboorte onderzoeken de aanwezigheid van eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen. Doel hiervan is zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen of handelingsopties te bieden.

De screeningen tijdens de zwangerschap;

De Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie )

De PSIE (Bloedonderzoek zwangeren) heeft als doel hepatitis B- en HIV humaan immunodeficientievirus-dragerschap, congenitale syfilis en hemolytische ziekte van de foetus
en/of pasgeborene te voorkomen.Iedere zwangere vrouw krijgt tijdens het eerste bezoek aan de verloskundige een bloedonderzoek aangeboden. Het laboratorium
onderzoekt het bloed op de drie infectieziekten hepatitis B, syfilis en HIV en verder op de bloedgroepen ABO Eén van de meest gebruikte indelingen in bloedgroepen, Rhesus D en Rhesus c en op
bloedgroepantistoffen. Na de eerste bloedafname kunnen er binnen het bevolkingsonderzoek verschillende vervolgacties in gang gezet worden als de resultaten van het bloedonderzoek daartoe aanleiding geven.

Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek

Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO).

Het doel van prenatale screening is om zwangeren die dat wensen, tijdig teinformeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit verschillende handelingsopties.

De zwangere kan kiezen voor twee verschillende vormen van prenatale screening:
1. Screening op down-, edwards- en patausyndroom met de combinatietest of de NIPT niet-invasieve prenatale test.
2. Een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) ofwel 20 wekenecho, waarmee de zwangere informatie krijgt of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke structurele afwijkingen bij de foetus.

De screeningen tijdens de zwangerschap en na de geboorte behoren tot de landelijke bevolkingsonderzoeken. Informatie over deze screeningen (onderzoeken) krijgt u van uw verloskundige of gynaecoloog.

Coördinatie en regie

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is verantwoordelijk voor de coördinatie en regie van de landelijke bevolkingsonderzoeken. Als regisseur van de bevolkingsonderzoeken zorgt het RIVM dat de werkzaamheden van alle partijen binnen de keten zo goed mogelijk op elkaar aangesloten zijn. Bijvoorbeeld door het maken van landelijk uniforme afspraken, door het opstellen van richtlijnen en draaiboeken en door het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal. 

Regionale coördinatie van de uitvoering vindt voor de PSIE en hielprik plaats vanuit het RIVM-DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's. Voor andere screeningsprogramma’s gebeurt dit door organisaties buiten het RIVM. De uitvoering van de bevolkingsonderzoeken ligt bij een keten van samenwerkende professionals zoals verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen, centra voor prenatale screening, jeugdgezondheidszorgorganisaties en laboratoria.