RIVM_Logo

Orienterend onderzoek naar de urinaire uitscheiding van nortestosteron en zijn metabolieten door twee jonge stieren behandeld met Laurabolin R

Preliminary investigation of the urinary excretion of nortestosterone and its metabolites by two cattle treated with Laurabolin R

Publiekssamenvatting

De uitscheiding van 19-nortestosteron in de urine van jonge stieren behandeld met 19-nortestosteron-17-dodecanoaat in olie (Laurabolin R) is bepaald met de combinatie hoge druk vloeistofchromatografie- radioimmunoassay (HPLC-RIA) voor nortestosteron. Uit deze proef met 2 behandelde dieren bleek dat de urinaire concentraties aan 19- nortestosteron zelf zeer laag zijn tot maximaal 1 mu-g/l. Er zijn door middel van immunogrammen aanwijzingen gevonden voor het mogelijk vorkomen van metabolieten van 19-nortestosteron uit de 5beta-reductase route.
 

Home / Documenten en publicaties / Orienterend onderzoek naar de urinaire uitscheiding van nortestosteron en zijn metabolieten door twee jonge stieren behandeld met Laurabolin R

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu