RIVM_Logo

Vogelvluchtverkenning Papier- en Papierwarenindustrie

Survey of the paper and boardindustry

Publiekssamenvatting

Het rapport geeft een globaal overzicht van de afvalstromen in de bedrijfsklasse: Papier- en Papierwarenindustrie. De totale hoeveelheid afvalstoffen bedraagt 405.000 ton (in 1982). 54% hiervan bestaat uit papier- en kartonafval (220.000 ton). Van de totale hoeveelheid afvalstoffen wordt ongeveer de helft gestort of verbrand. Deze 210.000 ton bestaat voor een groot deel uit slib (dus water): ca. 130.000 ton. Van de papierafvallen wordt ca. 80% intern of extern hergebruikt. De overige 20% wordt gestort of verbrand. Het streven naar vergroting van de Nederlande houtproduktie, ook voor de papierindustrie en een grotere inzet van oud papier zullen leiden tot een grotere afvalstroom.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documenten en publicaties / Vogelvluchtverkenning Papier- en Papierwarenindustrie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu