RIVM_Logo

Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyse resultaten bemonstering 1988 ; Provincie Noord-Brabant

Groundwater quality monitoring network ; analysis in 1988 ; The results of the Province of Noord-Brabant.

Publiekssamenvatting

Abstract niet beschikbaar

Synopsis

Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit bestaat uit ca. 380 meetpunten die jaarlijks worden bemonsterd. M.b.v. het meetnet wordt inzicht verkregen in de relatie tussen grondwaterkwaliteit en -kwaliteitsveranderingen gerelateerd aan menselijk handelen enerzijds en natuurlijke factoren, zoals bodemgesteldheid en hyrologie anderzijds. De rapportage betreft de analyse resultaten van grondwatermonsters uit 58 meetnetpunten in de provincie Noord-Brabant.
 

Home / Documenten en publicaties / Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyse resultaten bemonstering 1988 ; Provincie Noord-Brabant

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu