RIVM_Logo

Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyse resultaten bemonstering 1988 ; Provincie Overijssel

Groundwater quality monitoring network ; analysis in 1988 ; The results of the Province of Overijssel.

Publiekssamenvatting

Abstract niet beschikbaar

Synopsis

Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit bestaat uit ca. 380 meetpunten die jaarlijks worden bemonsterd. M.b.v. het meetnet wordt inzicht verkregen in de relatie tussen grondwaterkwaliteit en -kwaliteitsveranderingen gerelateerd aan menselijk handelen enerzijds en natuurlijke factoren, zoals bodemgesteldheid en hyrologie anderzijds. De rapportage betreft de analyse resultaten van grondwatermonsters uit 38 meetnetpunten in de provincie Overijssel.
 

Home / Documenten en publicaties / Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyse resultaten bemonstering 1988 ; Provincie Overijssel

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu