RIVM_Logo

Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyse resultaten bemonstering 1987 ; Provincie Zuid-Holland

Groundwater quality monitoring network ; analysis in 1987 ; The results of the Province of Zuid-Holland.

Publiekssamenvatting

Abstract niet beschikbaar

Synopsis

Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit bestaat uit ca. 380 meetpunten die jaarlijks worden bemonsterd. M.b.v. het meetnet wordt inzicht verkregen in de relatie tussen grondwaterkwaliteit en -kwaliteitsveranderingen gerelateerd aan menselijk handelen enerzijds en natuurlijke factoren, zoals bodemgesteldheid en hyrologie anderzijds. De rapportage betreft de analyse resultaten van grondwatermonsters uit 39 meetnetpunten in de provincie Zuid-Holland.
 

Home / Documenten en publicaties / Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyse resultaten bemonstering 1987 ; Provincie Zuid-Holland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu