RIVM_Logo

Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyse resultaten bemonstering 1987 ; Provincie Zuid-Holland

Publiekssamenvatting

Abstract niet beschikbaar

Synopsis

Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit bestaat uit ca. 380 meetpunten die jaarlijks worden bemonsterd. M.b.v. het meetnet wordt inzicht verkregen in de relatie tussen grondwaterkwaliteit en -kwaliteitsveranderingen gerelateerd aan menselijk handelen enerzijds en natuurlijke factoren, zoals bodemgesteldheid en hyrologie anderzijds. De rapportage betreft de analyse resultaten van grondwatermonsters uit 39 meetnetpunten in de provincie Zuid-Holland.
 

Home / Documenten en publicaties / Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyse resultaten bemonstering 1987 ; Provincie Zuid-Holland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu