RIVM_Logo

Informatiedocument scheepvaartafvalstoffen

Informative document shipping waste

Publiekssamenvatting

Het "Informatiedocument scheepvaartafvalstoffen" maakt deel uit van de reeks "informatiedocumenten afvalstoffen". Deze documenten zijn door het RIVM vervaardigd in opdracht van de Directie Afvalstoffen van het Directoraat-Generaal Milieubeheer in het kader van het actieprogramma "preventie en hergebruik van afvalstoffen". De informatiedocumenten bevatten de belangrijkste feiten en cijfers over de betreffende afvalstoffen (wijze van ontstaan, hoeveelheden, samenstelling en eigenschappen, verwerkingswijze, kosten), evenals prognoses met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling. Daarnaast geven ze opties voor het realiseren van de taakstellingen voor preventie, hergebruik en verwerking.

Synopsis

This "Informative document shipping waste" forms part of a series of "Informative documents waste materials". These documents are conducted by RIVM on the instructions of the Directorate General for the Environment, Directorate Waste Materials, in behalf of the program of action on "prevention and recycling of waste materials". In the documents a survey is given of the main facts and figures on specific waste materials, for example data on sources, amount(s), composition and properties, way of treatment, etc. Besides prognoses of the amount(s) in the year 2000 are made and finally the main options for prevention, recycling and treatment are summarized.
 

Home / Documenten en publicaties / Informatiedocument scheepvaartafvalstoffen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu