RIVM_Logo

Derivation of the ecotoxicological serious soil contamination concentration, substances evaluated in 1993 and 1994

Afleiding van de ecotoxicologisch ernstige bodemverontreinigings concentratie, stoffen geevalueerd in 1993 en 1994

Publiekssamenvatting

De interventiewaarde voor bodemsanering is gebaseerd op de integratie van een humaan toxicologisch ernstige verontreinigings bodem concentratie humane-EVBC en ecotoxicologisch ernstige bodemverontreinings concentratie of ecotox-EVBC. In dit rapport zijn voorstellen voor eco-EVBC's gedaan voor stoffen die in 1993 en 1994 zijn geevalueerd. De methodologie is beschreven in een serie eerder gepubliceerde rapporten.

Synopsis

The intervention value for soil clean-up is based on the integration of a separately derived human toxicological serious soil contamination concentration or HUMAN-SCC as well as an ecotoxicological serious soil contamination concentration or ECOTOX SCC. In this report proposals are done for the ECOTOX SCC for substances evaluated in 1993 and 1994 or the second and third series of substances. The methodology used is described in a number of earlier published reports.
 

Home / Documenten en publicaties / Derivation of the ecotoxicological serious soil contamination concentration, substances evaluated in 1993 and 1994

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu