RIVM_Logo

Uncertainty Analysis of the Uniform System for the Evaluation of Substances (USES): Example Calculations

Onzekerheidsanalyse van het Uniforme Beoordelingssysteem Stoffen (UBS): Voorbeeldberekeningen

Publiekssamenvatting

UBS, het Uniform Beoordelingssysteem Stoffen (in het engels: USES), is een beslissingsondersteunend gereedschap voor risico-analyse van chemische stoffen. In een eerder rapport is reeds een kader gegeven voor onzekerheidsanalyse van UBS 1.0. In dit rapport worden voorbeeldberekeningen gepresenteerd met deze analyse, gebruik makend van Monte Carlo simulaties. De resultaten laten zien dat onzekerheidsanalyse belangrijk en haalbaar is. Verscheidene parameters konden worden aangewezen als belangrijke bronnen van onzekerheid. Verder worden aanbevelingen voor toekomstig modelonderzoek gedaan.

Synopsis

USES, the Uniform System for Evaluation of Substances, is a decision-supporting tool, for risk assessments of chemical substances. In a previous report, a framework was given for an uncertainty analysis of USES 1.0. For this study, example calculations were performed with this analysis, using Monte Carlo simulations. The results show that uncertainty analysis is important and feasible. Several parameters could be identified in the analysis which contributed considerably to the total uncertainty. Recommendations for future model analysis are given.
 

Home / Documenten en publicaties / Uncertainty Analysis of the Uniform System for the Evaluation of Substances (USES): Example Calculations

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu