RIVM_Logo

Microbiologisch onderzoek destructoren 1994

Microbiological investigations at Dutch rendering plants in 1994

Publiekssamenvatting

Bij de twee Nederlandse destructiebedrijven werd in 1994 onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de autoclaveringsprocessen en de microbiologische gesteldheid van bedrijfsruimten en eindprodukten. Bij de bedrijven N en C werden sporen van sulfiet reducerende clostridia aangetoond in respectievelijk 1,0% en 14,3% van de monsters halfprodukt, genomen direkt na de autoclavering. Er werden geen sporen van C.perfringens aangetoond. De aanwezigheid van sporen in de geautoclaveerde halfprodukten duidt erop dat het autoclaveringsproces niet altijd leidt tot steriliteit. In een monster eindprodukt werd Salmonella aangetoond. In alle eindproduktmonsters was het Enterobacteriaceae-kiemgetal kleiner dan 10 kiemen per gram. Bij de bedrijven N en C werd Salmonella aangetoond in respectievelijk 50,0% en 23.3% van de monsters stof uit de bedrijfsruimten. In 20% van de monsters stof uit bedrijf N was het Enterobacteriaceae-kiemgetal groter dan 300 kiemen per gram.

Synopsis

At two rendering plants for dead animals and animal wastes in the Netherlands studies were carried out in 1994 on the efficacy of autoclaving processes and the microbiological condition of processing halls and final products. At plants N and C spores of sulfite reducing clostridia were detected in 1,0% and 14,3% respectively of the samples taken directly after autoclaving. No spores of C.perfringens were detected. The presence of spores in autoclaved materials indicate that the autoclaving processes do not always lead to sterility. In one sample of final product Salmonella was detected. In all of these samples the Enterobacteriaceae-count was less than 10 cfu per gram. At plants N and C Salmonella was detected in 50,0% and 23,3% respectively of samples of dust taken from the processing halls. In 20,0% of the samples of dust from plant N the Enterobacteriaceae-count exceeded 300 cfu per gram.
 

Home / Documenten en publicaties / Microbiologisch onderzoek destructoren 1994

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu