RIVM_Logo

Gebiedsgerichte Integratie: een tussenbalans

Region oriented integration: drawing up the balance

Publiekssamenvatting

Dit rapport doet verslag van de stand van zaken van het RIVM-project Gebiedsgerichte Integratie. Daartoe worden de meest aansprekende resultaten uit de drie fasen van het project toegelicht. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de stapelkaart voor de milieuproblematiek in het landelijk gebied. Tenslotte wordt ingegaan op de verdere planning van het project (invulling fase 3, DSS, ruimtelijke scenario's) en de relatie met de (toekomstige) Milieuverkenningen.

Synopsis

This report reviews the results of the RIVM project 'gebiedsgerichte integratie' (spatial integration). Special attention is given to the so-called 'cumulation map'. It marks the large regional differences in environmental loads and the cumulation of these stresses in the sandy regions of the Netherlands. The further planning of the project is elaborated, with special attention for the next generation of national environmental outlooks.
 

Home / Documenten en publicaties / Gebiedsgerichte Integratie: een tussenbalans

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu