RIVM_Logo

Landelijk Grondwater Model (LGM). Testberekeningen met een module voor stoftransport

Groundwater Model for the Netherlands. Testruns with a module for solute transport

Publiekssamenvatting

In het kader van de ontwikkeling van een Landelijk Grondwater Model is een prototype gereed gekomen van een module voor het transport van opgeloste stoffen. In dit model wordt rekening gehouden met advectief-dispersief transport, eerste orde afbraak, adsorptie-kinetiek en zowel lineaire als niet-lineair evenwichtsadsorptie. In het rapport wordt verslag gedaan van enkele testberekeningen. Voor eenvoudige situaties geeft het programma resultaten die goed overeenkomen met bekende analytische oplossingen. Daarnaast is het model toegepast voor enkele minder eenvoudige problemen: een grondwaterwinning onder een afdekkende kleilaag en een regionaal probleem waarbij naar de verspreiding wordt gekeken van een stof (bijvoorbeeld nitraat) die door uitspoeling vanaf maaiveld in het grondwater terecht komt. De testen geven aan dat het programma voor dit type problemen zeer geschikt is.

Synopsis

A prototype of a solute transport model for groundwater has been produced as part of the development of a National Groundwater Model for the Netherlands. The model considers advective-dispersive contaminant transport, first-order degradation, kinetic adsorption and both linear and non-linear equilibrium adsorption. Several test calculations are described. For simple situations the results are in agreement with known analytical solutions. The model has also been applied to a local problem (groundwater abstraction under a confining clay layer) and to a regional problem, where the migration of a solute (e.g. nitrate) that leaches to the groundwater system is studied. The results of these tests indicate that the model is well-suited for this type of problem.
 

Home / Documenten en publicaties / Landelijk Grondwater Model (LGM). Testberekeningen met een module voor stoftransport

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu