RIVM_Logo

Verspreiding van emissies uit secundaire grondstoffen in bodems. Deel 1. Kolomexperimenten

Dispersion of emissions from secondary materials in soils. Part 1. Column tests

Publiekssamenvatting

Onderzoek is verricht naar de verspreiding in de bodem van emissies uit secundaire grondstoffen. Hiertoe zijn in het laboratorium 3 kolomproeven uitgevoerd. Per proef is een alkalische secundaire grondstof uitgeloogd met pH4 water ; vervolgens is dit percolaat over verschillende typen bodems geleid. Als secundaire grondstoffen zijn fosforslak, staalslak respectievelijk AVI-bodemas onderzocht. In totaal zijn een 7-tal gronden met varierend organisch koolstof-, klei-, en oxide-gehalte in het onderzoek meegenomen. Uit het onderzoek bleek dat stoffen die sterk uitlogen uit secundaire grondstoffen (Ba uit staalslak, F uit fosforslak en F, Mo, Sb en Cu uit AVI-bodemas, Ca uit alle alkalische secundaire grondstoffen) in meer of minder mate worden gebonden in de onderliggende bodem. De mate van binding bleek linear gecorreleerd met het organisch koolstof gehalte danwel het oxalaat extraheerbaar ijzer en aluminium gehalte van de onderzochte gronden. Alkalisch reststofpercolaat mobiliseerde de 'bodem-eigen' chemische componenten Zn, As en Sb sterker dan pH4 water (referentie experiment), terwijl voor Cu het omgekeerde gold. De resultaten van dit onderzoek worden in deelrapport-2 verder uitgewerkt tot bindings(sorptie)vergelijkingen waarmee de verspreiding van reststof-componenten in de bodem modelmatig kan worden berekend.

Synopsis

When alkaline contaminant-holding waste materials are re-used in the environment their percolates may strongly alter the chemistry of the soil and groundwater underneath. We carried out laboratory column experiments to study this. Three alkaline solid waste materials, phosphorus slag, steel slag and MSWI bottom were percolated with artificial acid rain water. Subsequently, waste percolates were passed through different sandy soils with varying soil properties. The mobility of chemical components in the soil columns was linearly correlated to soil properties like organic carbon and hydrous oxide content of the soils.
 

Home / Documenten en publicaties / Verspreiding van emissies uit secundaire grondstoffen in bodems. Deel 1. Kolomexperimenten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu