RIVM_Logo

Exploratory Report Chloronitrobenzenes

Scopingrapport Chloornitrobenzenen

Publiekssamenvatting

Dit document rapporteert gegevens over chloornitrobenzenen betreffende richtlijnen, bronnen en emissies, blootstellings- en effectniveaus en risico's voor mens en ecosystemen. Op basis van de beschikbare gegevens wordt voorlopig geconcludeerd dat de chloornitrobenzenen geen significant risico opleveren voor mens en ecosystemen. Het gebruik van pentachloornitrobenzeen is sinds januari 1990 verboden en er zijn geen aanwijzingen dat andere chloornitrobenzenen worden of zullen worden toegepast, geproduceerd of ge-emitteerd in Nederland. Derhalve wordt voorgesteld om deze groep van stoffen van de aandachtstoffenlijst af te voeren.

Synopsis

This document reports data on chloronitrobenzenes with regard to standards, sources and emissions, exposure levels, effect levels and risks for humans and ecosystems. On the basis of the available information it is tentatively concluded that the chloronitrobenzenes do not present a significant risk to humans or ecosystems in the Netherlands. The use of pentachloronitrobenzene has been prohibited since January 1990 and there is no indication that other chloronitrobenzenes are or will be applied, processed or emitted in the Netherlands. Therefore, it is recommended to withdraw this group of compounds from the attention substances list.
 

Home / Documenten en publicaties / Exploratory Report Chloronitrobenzenes

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu