RIVM_Logo

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997. VII Gezondheid en zorg in de toekomst

Public Health Status and Forecast 1997. VII Health and health care in the future

Publiekssamenvatting

Hoe oud worden we in de toekomst? Wat is de invloed van de groei en de vergrijzing van de bevolking op het voorkomen van ziekten en aandoeningen en op het zorggebruik in de toekomst? Kunnen de gevolgen van economische, sociaal-culturele en medisch-technologische ontwikkelingen voor onze gezondheidstoestand worden aangegeven? Wat is het effect op de gezondheidstoestand van mogelijke veranderingen in leefstijlfactoren zoals roken en voeding? Dit rapport is gewijd aan deze vragen. De levensverwachting zal verder toenemen, waarbij het patroon van doodsoorzaken verschuift. Het aantal patienten voor ziekten en aandoeningen die vooral ouderen treffen zal in de komende twintig jaar met 25 tot 60% toenemen. De jaarlijkse toename in het zorggebruik zal alleen door groei en vergrijzing van de bevolking ongeveer 1% bedragen. Voor voorzieningen waarvan vooral ouderen gebruik maken komt de benodigde groei hoger uit. Door veranderingen in de gezondheidstoestand, medisch-technologische ontwikkelingen, veranderingen in de organisatie van zorg en veranderd vraaggedrag is jaarlijks nog eens ruim 1% volumegroei nodig. Ook worden de relaties belicht tussen mogelijke interventies, determinanten en indicatoren van de gezondheidstoestand. Hierbij komen niet alleen de inhoudelijke, maar ook de meer technische aspecten van de toekomstverkenningen aan de orde.

Synopsis

Which level will be reached in future for life expectancy? To what extent are diseases and health care influenced by growing and greying of the population? Is it possible to assess the impact of economic, socio-cultural and medical-technological developments on the health status of the population? Which effect will possible interventions have on health? These questions are addressed in this report. This report also pays attention to the technical aspects of drawing images of the future. These images of the future can be helpful in setting priorities in health policy and health care policy.
 

Home / Documenten en publicaties / Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997. VII Gezondheid en zorg in de toekomst

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu