RIVM_Logo

Description of a transport chemistry toolbox: a new implementation of Moguntia

Beschrijving van een transport chemie toolbox: een nieuwe implementatie van Moguntia

Publiekssamenvatting

Een programmeer toolbox, geschreven in C en ontwikkeld op het RIVM, is geschikt gemaakt voor het onderzoeken van 3D transport en chemie op mondiale schaal. De toolbox is ontwikkeld om op een eenvoudige manier om te kunnen gaan met verschillende chemieschema's en voor het creeren van emissiescenario's. Het onderliggende transport model is gebaseerd op het Moguntia model met een 10 x 10 graden resolutie en maandgemiddelde data. De toolbox bevat functies voor de basis programma-structuur voor transport- en chemiestudies, functies om emissiescenario's samen te stellen m.b.v. scripts, functies voor het berekenen en vernieuwen van reactieconstanten en verschillende algemene functies. Verder beschrijft dit rapport hoe een chemieschema geschreven in fortran ingebouwd kan worden in een toolbox-toepassing. De algemene toolbox-structuur wordt beschreven; tevens wordt een gedetailleerde functionele beschrijving van de procedures gepresenteerd.

Synopsis

A programming toolbox, written in C and developed at the RIVM, has been made available for studying 3D transport-chemistry on a global scale. The toolbox was developed to simplify using various chemistry schemes and creating emission scenarios. The underlying transport model is based on the Moguntia model with a 10 x 10 degrees resolution and monthly averaged data. The toolbox comprises functions to set up the basic programming structures for transport chemistry studies, functions to compose emission scenarios from script, functions to calculate and update reaction rates and several general utility functions. Furthermore, this report explains how to link chemistry schemes written in FORTRAN into application built on the toolbox. The overall toolbox structure is described; a detailed functional description of the procedures is presented as well.
 

Home / Documenten en publicaties / Description of a transport chemistry toolbox: a new implementation of Moguntia

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu