RIVM_Logo

Meetresultaten van het LML-station Niehove-Heereburen; rapportage periode: 1e kwartaal 1997

Measuring results of the LML-station Niehove-Heereburen; period: first quarter of 1997

Publiekssamenvatting

Resultaten worden gepresenteerd van metingen van concentraties koolmonoxide, stikstofoxiden en zwarte rook te Niehove-Heereburen en omliggende meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Van de genoemde componenten betreft dit: maximum en 24-uursgemiddelde concentraties, alsmede aantal uren uitval in het 1e kwartaal 1997; grafische weergave van 24-uursgemiddelde concentraties in het 1e kwartaal 1997; kentallen voor de periode oktober 1996 t/m maart 1997. Daarnaast wordt in het kort een uiteenzetting gegeven van de meetlocatie Niehove-Heereburen, de gebruikte meetprincipes en procedures en de in dit rapport gehanteerde berekeningsmethoden.

Synopsis

Concerns results of the National Air Quality Monitoring Network for concentrations of carbon monoxide, nitrogen oxides and black smoke at Niehove-Heereburen and surrounding measuring stations. For the above mentioned components the following items are presented: maximum and 24-hour average concentrations as well as the number of hours of missing data in the first quarter of 1997; the 24-hour averaged concentrations in the first quarter of 1997 in a graph; key numbers for the October 1996 to March 1997 period. A short description is also given of the measuring location of Niehove-Heereburen, along with measuring principles and procedures, and calculation methods used.
 

Home / Documenten en publicaties / Meetresultaten van het LML-station Niehove-Heereburen; rapportage periode: 1e kwartaal 1997

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu