RIVM_Logo

Acute blootstelling aan chloorgas in zweminrichtingen -Incidentiecijfers, oorzaken en behandelingsadviezen

Acute exposure to chlorine gas in swimming pools - Incidence, causes and treatment advices

Publiekssamenvatting

In Nederland vinden minstens 4 a 5 keer per jaar accidenten plaats in zwembaden, waarbij te hoge concentraties chloorgas vrijkomen. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vervult een monitoringsfunctie ten aanzien van dit soort accidenten door registratie van de informatieverzoeken over de gezondheidseffecten en behandeling van acute blootstelling aan chloorgas. Dit rapport heeft als doel de gegevens uit het in 1988 verschenen rapport te actualiseren met gegevens over de afgelopen 10 jaar (1988-1997). De gezondheidseffecten van acute blootstelling aan chloorgas en de behandeling ervan zijn in dit rapport beschreven. Verder is meer inzicht gegeven in de toedracht van chloorgasincidenten in zwembaden in de periode 1995 tot en met 1997. De meeste blootstellingen aan te hoge concentraties chloorgas worden veroorzaakt door technische defecten aan apparatuur. Deze defecten hebben betrekking op de elektronische meetapparatuur en doseersystemen en op onvoldoende functionerende afvoersystemen. Aanbevolen wordt om op verschillende plaatsen in de zwembadinstallatie (geautomatiseerde) controlemetingen te verrichten, met name op de punten waar hypochloriet en zuur aan de zwembadinstallatie worden toegevoegd. Hierdoor is terugkoppeling mogelijk en kan op geleide van deze controlemetingen de toevoeging van hypochloriet en zuur worden aangepast of gestopt. Verder verdient het aanbeveling om het pompsysteem uit te rusten met een waarschuwingssysteem waardoor de pompen afslaan als de circulatie wordt onderbroken. Bij storingen kan dan sneller duidelijk worden waar het probleem zit en hoe dit het beste opgelost kan worden.

Synopsis

Annualy, at least 4-5 accidents with acute exposure to chlorine gas in swimming pools take place in the Netherlands. The National Poisons Control Centre (NVIC), a department of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), has the monitoring task of registering information requests on the health effects and treatment of acute exposure to chlorine gas. This report is intended to update the 1988 report on this subject. Furthermore, an attempt has been made to gain more insight into the cause of chlorine gas accidents in swimming pools. Most chlorine gas accidents are due to the malfunctioning of the circulatory system, ranging from electronic defects in the monitoring and dosing equipment to inadequate water drains. It is recommended that additional detectors should be installed especially at hypochlorite and acid inlets. This would facilitate a feedback mechanism with the dosing equipment. Also the circulation pumps should have a shutdown mechanism that activates on interruption of the circulation. Installation diagrams might come in handy when tracking down the cause of a malfunction. The health effects and first-aid treatment of acute chlorine gas exposure are also discussed. Administration of corticosteroids after the inhalation of chlorine gas is not advised because there is as yet no proper clinical support for this.
 

Home / Documenten en publicaties / Acute blootstelling aan chloorgas in zweminrichtingen -Incidentiecijfers, oorzaken en behandelingsadviezen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu