RIVM_Logo

Test results of Salmonella serotyping in the Member States of the European Union. (Collaborative study III amongst the National Reference Laboratories for Salmonella)

Serotyperingsuitslagen van Salmonella stammen in de lidstaten van de Europese Unie (Derde ringonderzoek met de Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella)

Publiekssamenvatting

Het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella heeft een derde ringonderzoek voor de serotypering van Salmonella georganiseerd. Alle Nationale Referentie Laboratoria (NRLs) voor Salmonella van de Europese Unie deden aan het onderzoek mee. Het belangrijkste doel was het vergelijken van de serotyperingsresultaten van de NRLs. In totaal werden er door het CRL 20 serotypen van Salmonella enterica subsp. enterica geselecteerd. Deze moesten door de NRLs met de routinematig gebruikte serotyperingsmethode worden onderzocht. Voor de eerste keer voerden enkele laboratoria faagtypering uit. De meerderheid van de laboratoria typeerde de stammen, waaronder veel voorkomende serotypen, correct. Het lijkt zinvol om dit in vervolgonderzoeken te herhalen.

Synopsis

A third collaborative study on serotyping of Salmonella was organized by the Community Reference Laboratory (CRL) for Salmonella. All National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella of the European Union participated. The main goal of this study was to compare the test results of the NRLs. In total 20 strains of subspecies enterica of the species Salmonella enterica were selected by the CRL and had to be tested by each NRL with the typing method routinely performed. For the first time some laboratories carried out phagetyping. The majority of the laboratories typed the strains, including the frequently occurring serotypes, correctly. It seems useful to carry out phagetyping in further studies again.
 

Home / Documenten en publicaties / Test results of Salmonella serotyping in the Member States of the European Union. (Collaborative study III amongst the National Reference Laboratories for Salmonella)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu