RIVM_Logo

Ciguatera fish poisoning: a review

Ciguatera visvergiftiging; een overzicht

Publiekssamenvatting

Het overzicht van ciguatera visvergiftiging bevat informatie over de ciguatera vergiftigingen en de veroorzakers (CTXs) en gambiertoxine-4b (GTX-4 B), van welke CTX-1 de belangrijkste component is aan het eind van de voedsel keten (roofvissen). Gegevens over chemische structuren, detectie methoden van ciguatoxinen (CTX), bronnen van CTX, marine organismen die worden geassocieerd met CTX, de toxiciteit van CTX in mens en dier, mogelijke preventieve maatregelen tegen ciguatera vergiftiging, rapportage van CTX-vergiftigingsgevallen, regulering en monitoring van CTX zijn beschreven. Tenslotte worden nog een aantal aanbevelingen gegeven voor een betere controle van het potentiele CTX-probleem in de toekomst.

Synopsis

This review on ciguatera fish poisoning contains information on the ciguatera intoxication syndrome and the provoking ciguatoxins (CTXs) and gambiertoxin-4b (GTX-4B), of which CTX-1 is a major component at the end of food chain (the carnivore fish). Data on chemical structures and detection methods of ciguatoxin (CTX), sources for CTX, marine organisms associated with CTX, toxicity of CTX for animals and man, possible preventive measures for ciguatera intoxication, case reports of outbreaks of ciguatera intoxication and regulations and monitoring of CTX are included. Finally some recommendations are given for a better control of the putative CTX problem in the future.
 

Home / Documenten en publicaties / Ciguatera fish poisoning: a review

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu