RIVM_Logo

What if the Russians don't ratify?

Wat als Rusland niet ratificeert?

Publiekssamenvatting

Ratificatie van het Kyoto Protocol (KP) door Rusland, noodzakelijk voor de inwerkingtreding van het Kyoto Protocol, is nog steeds onzeker. Dit rapport evalueert een aantal opties voor behoud van het KP in het geval Rusland niet (op afzienbare termijn) ratificeert. Het rapport laat zien dat de milieu-effectiviteit van sommige alternatieven beter is dan het huidige KP door de hoeveelheid surplus emissieruimte (hot air) die wordt vermeden als Rusland niet ratificeert. Tegelijkertijd leiden sommige alternatieven tot meer inkomsten uit CDM (Clean Development Mechanisms) voor ontwikkelingslanden, zonder dat dit resulteert in veel hogere kosten voor de (deelnemende) industrielanden. Echter, in alle gevallen vormen de juridische en practische problemen die samenhangen met het opzetten van een alternatief juridische raamwerk of amendering van het KP, een groot obstakel voor het behouden van het KP zonder Rusland. De beste manier om Russische ratificatie te bewerkstelligen lijkt het benadrukken van de politieke en economische voordelen van ratificatie en - zo nodig - ratificatie te koppelen aan andere vraagstukken zoals toetreding van Rusland tot de wereldhandelsorganisatie. Middels de betrokkenheid van beleidsmakers op het hoogste niveau (staatshoofden) kan dan wellicht tot een politieke deal worden gekomen.

Synopsis

Russian ratification of the Kyoto Protocol (KP), vital for the KP to enter into force, is still uncertain. This report evaluates a number of options to save the KP in case no Russian ratification takes place in the foreseeable future. It shows that some of these alternatives may be environmentally more effective than in the case of the present KP, due to the amount of surplus emissions (hot air) avoided when Russia does not participate. They could also result in more Clean Development Mechanisms (CDM) revenues for developing countries, without leading to higher costs for the participating industrial countries. However, both setting up an alternative framework outside the KP and amending the KP raise legal and practical problems that pose serious obstacles for preserving the KP without Russian participation. The best way to stimulate Russian ratification seems highlighting the economic and political gains of ratification, and - if needed - linking the issue of ratification to other issues, such as Russian membership of the World Trade Organisation. By involving policy makers at the highest level (i.e. heads of state) a political deal might thus be reached.
 

Home / Documenten en publicaties / What if the Russians don't ratify?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu