RIVM_Logo

Kosteneffectiviteit van preventie. Overzicht van nieuwe preventieve interventies 2006-2007 met een eerste aanwijzing voor effectiviteit en kosteneffectiviteit ('early warning')

Cost-effectiveness of prevention. 'Early warning' of possible cost-effective prevention interventions 2006-2007

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft preventieve interventies beschreven voor 27 gezondheidsproblemen waarvoor eerste aanwijzingen bestaan dat ze kosteneffectief kunnen zijn. Het betreft interventies die in Nederland niet systematisch worden aangeboden. Enkele voorbeelden zijn vaccinatie tegen gordelroos bij ouderen, screening op kortdurende behandeling van problematisch alcoholgebruik en huisbezoeken bij ouderen om te voorkomen dat ze vallen. Het onderzoek is een internationale literatuurstudie in opdracht van het ministerie van VWS. Meer onderzoek is nodig om vast te stellen of deze interventies voor Nederland wenselijk zijn. Ook is onderzoek nodig naar hoe de kosteneffectiviteit van de interventies naar de Nederlandse situatie kan worden vertaald.

Synopsis

This report describes preventive interventions that focus on 27 health problems and diseases, for which in the literature a first indication is found about cost-effectiveness. Only interventions that are not yet systematically implemented in the Netherlands were selected. More research is needed to the transferability of results to the Dutch situation, and the feasibility, of these interventions.
 

Home / Documenten en publicaties / Kosteneffectiviteit van preventie. Overzicht van nieuwe preventieve interventies 2006-2007 met een eerste aanwijzing voor effectiviteit en kosteneffectiviteit ('early warning')

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu