RIVM_Logo

Detectie van legionella in water met een amoebekweekmethode

Detection of legionella with an amoebal co-culture method

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport een methode ontwikkeld om levensvatbare legionellabacteriën in water beter te kunnen aantonen, de zogeheten amoebekweekmethode. Het is een aanvulling op de bestaande kweekmethode op agarplaten, die vermoedelijk niet alle ziekmakende legionellabacteriën in watermonsters opspoort. De nieuwe kweekmethode is vooral veel geschikter voor monsters die veel andersoortige bacteriën bevatten, zoals monsters van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Bij de bestaande kweek wordt het watermonster op platen met agar gebracht, dat voedingsmiddelen bevat waarop legionellabacteriën zich optimaal in koloniën kunnen ontwikkelen. Deze methode heeft als nadeel dat andere, niet-legionellabacteriën er ook op groeien. Deze andere bacteriën kunnen de groei van de legionellabacteriën op de agarplaten belemmeren, zodat deze moeilijker op te sporen zijn. Bovendien zijn hiermee legionellabacteriën in een bepaald stadium ('levend, maar niet kweekbaar') niet aan te tonen. Bij de amoebekweekmethode worden watermonsters eerst aangebracht op amoeben. Deze eencelligen zijn de natuurlijke gastheer van legionellabacteriën, waarin legionella zich kan vermenigvuldigen. Dit heeft als voordeel dat vooral de groei van de legionellabacterie wordt gestimuleerd en niet die van andere bacteriën. Door deze verrijkingsstap zijn de legionellabacteriën vervolgens wel aan te tonen op agarplaten. In Nederland wordt bij drinkwaterinstallaties en koeltorens regelmatig gecontroleerd of er legionella aanwezig is. Dit wordt gedaan om voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan deze bacterie. Legionellabesmetting kan leiden tot een ernstige vorm van longontsteking. Daarnaast wordt bij een besmetting de bron gezocht in de omgeving van degenen die er ziek van zijn geworden, om verdere blootstelling te voorkomen. Legionella wordt dan aangetoond met de kweekmethode op agarplaten. De amoebekweek kan hierop een aanvulling zijn. Dit geldt vooral voor monsters die met de kweekmethode op agarplaten moeilijk zijn te onderzoeken, omdat ze veel andersoortige bacteriën bevatten.

Synopsis

On the authority of the Netherlands VROM-Inspectorate, the RIVM has developed a new method for detecting live Legionella bacteria in water. The method known as the amoebal co-culture method can be used in addition to the regular culture method using agar plates, which probably does not detect all harmful Legionella bacteria in water samples. The co-culture method is particularly suitable for samples that contain a lot of other bacteria, like samples from sewage treatment plants. With the regular culture methods, water samples are applied to agar plates that contain specific nutrients on which Legionella can grow and be seen as colonies. Other, non-Legionella, bacteria can also grow on the agar plates and inhibit the growth of Legionella so that they are hard to detect. Moreover, Legionella bacteria at a certain stage (viable-but-not-culturable) cannot grow on agar plates. With the amoebal co-culture method, water samples are placed on amoebae. These single-celled organisms are the natural host for Legionella, in which the bacteria can multiply. This has the advantage of stimulating the growth of Legionella and not other bacteria. This process of enrichment allows Legionella bacteria to subsequently be detected by plating on agar plates. In the Netherlands, in-premise plumbing and cooling towers are checked regularly for Legionella in order to prevent human exposure to Legionella. A Legionella infection can lead to a severe form of pneumonia. When people have incurred a Legionella infection, it is important to track down and eradicate the source of the bacteria to prevent further exposure. Legionella is detected with the regular culture method on agar plates. The amoebal co-culture method can now also be used for detecting the bacteria, especially for samples where the bacteria is difficult to detect.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Detectie van legionella in water met een amoebekweekmethode

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu