RIVM_Logo

Replacement of meat and dairy by more sustainable protein sources in the Netherlands : Quality of the diet

Vervanging van vlees en zuivel door duurzamere eiwitbronnen in Nederland : Kwaliteit van de voeding

Publiekssamenvatting

Een voeding die minder vlees en zuivel bevat en meer duurzame plantaardige voedingsmiddelen kan voldoende eiwitten, mineralen en vitaminen leveren. Daarvoor is het wel nodig gevarieerd te kiezen uit plantaardige producten. De belangrijkste bronnen van plantaardige eiwitbronnen zijn noten, peulvruchten en volkoren graanproducten. Peulvruchten en noten worden nu echter nauwelijks gegeten als vervanger van dierlijke producten. Voor bepaalde vitaminen en mineralen (ijzer, calcium, vitaminen B2 en B12) kunnen ook verrijkte vlees- en zuivelvervangers een goede bron zijn. Dit geldt vooral voor B12, aangezien deze vitamine niet in plantaardige voedingsmiddelen zit. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het RIVM. Hierin is onderzocht wat een verschuiving in een menu van de traditionele, dierlijke eiwitbronnen naar meer duurzamere plantaardige betekent voor de inname van eiwitten, en een selectie van vitaminen en mineralen. Vlees en zuivel leveren in Nederland ongeveer de helft van de eiwitconsumptie. Mensen die geen vlees consumeren, eten meestal wel zuivelproducten. Voor hen zijn zuivel- en graanproducten momenteel de belangrijkste bronnen van eiwit. Daarnaast dragen vlees en zuivel in belangrijke mate bij aan de inname van de vitamines A, B1, B2, en B12 en de mineralen calcium, ijzer, fosfor, selenium en zink. Aanvullend onderzoek is nodig om de inname van voedingsstoffen bij verschillende consumptiepatronen met minder vlees en zuivel, verder te kwantificeren.

Synopsis

Diets with less meat and dairy and more sustainable plant based foods can provide enough protein, minerals and vitamins, provided that a varied choice of plant foods is consumed. Main sources of plant proteins are nuts, pulses, and whole grain cereals. Current consumption of pulses and nuts as a replacer of meat is low. Fortified meat and dairy substitutes can also be a source of certain vitamins and minerals (iron, calcium, vitamins B2 en B12). This is especially true for vitamin B12, since it cannot be supplied by plant sources. RIVM carried out an exploratory study on the nutritional consequences of a shift from conventional animal to (more) sustainable protein rich plant foods. The focus was on protein, amino acids and selected micronutrients. In the Netherlands, meat and dairy deliver half of the daily protein intake. People consuming no meat typically do consume dairy products. In addition to dairy, grains are the main source of protein for them. Meat and dairy are major sources of vitamins A, B1, B2, en B12 and minerals calcium, iron, phosphorus, selenium en zinc. Further studies are needed to quantify the effects of different dietary patterns in which meat and dairy intake is reduced.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Replacement of meat and dairy by more sustainable protein sources in the Netherlands : Quality of the diet

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu