RIVM_Logo

Sino-Dutch cooperation in the field of risk assessment of chemicals : Project G2G11/CH/6/8 completion report

Samenwerking tussen China en Nederland bij de risicobeoordeling van stoffen

Publiekssamenvatting

Het RIVM is op verzoek van het ministerie van Economische Zaken een samenwerkingsverband aangegaan met China om kennis over te dragen over de risicobeoordeling van chemische stoffen en de bijbehorende wetgeving. Het doel is dat bedrijven beter kunnen voldoen aan de wettelijke eisen in Europa en in China voor de productie en het gebruik van chemische stoffen. Op termijn kan dat eraan bijdragen om de handelsbarrière tussen China en Europa te verminderen. Ook stimuleert het beide handelsblokken om veilig met chemisch stoffen om te gaan. Voor de overdracht van kennis en ervaring hebben het RIVM en diens Chinese zusterorganisatie, Chinese Research Academy Enviromental Science (CREAS), op twee activiteiten georganiseerd. In november 2012 is een delegatie van het RIVM naar Beijing afgereisd voor een workshop om de risicobeoordeling van chemische stoffen in China op te zetten. De overeenkomsten en verschillen besproken tussen de stoffenverordening REACH, die sinds 2007 in Europa van kracht is, en recente Chinese wetgeving voor nieuwe en bestaande stoffen kwamen hierbij ook aan bod. In maart 2013 zijn enkele medewerkers van CREAS naar Nederland gekomen voor een training van een week om praktische ervaring met risicobeoordelingen op te doen. Aanbevolen wordt de contacten en kennisoverdracht voor te zetten. Het is vooral van belang de Europese beoordelingsinstrumenten in China te implementeren en meer Chinese casestudies uit te voeren. Daarnaast is aanbevolen samen te werken bij de keuze van zeer schadelijke stoffen die als eerste aan banden moet worden gelegd en hoe deze het beste geleidelijk kunnen worden vervangen door veiligere alternatieven (prioritering en aanpak).

Synopsis

RIVM and the Chinese Research Academy of Environmental Sciences (CRAES) together with support from the Dutch Ministry of Economic Affairs exchanged knowledge on risk assessment of chemicals. The aim is to promote compliance by the chemical industry with European and Chinese chemical legislation. In due course, this will contribute to a reduced trade barrier regarding the import and export of chemicals between China and Europe. This will also promote chemical safety in both trade blocs. The partners exchanged knowledge on current chemical regulations and risk assessment. Case studies were developed and discussed in detail with a focus on the implementation of chemical regulation in China and further development of technical guidance. In November 2012, RIVM and CRAES organised a seminar in Beijing bringing together approximately 50 experts involved in the assessment and review of new chemicals for the Chinese market. In addition to transfer of technical-scientific knowledge, similarities and differences between chemical regulations in Europe and China were discussed. These discussions concentrated on REACH, the 2007 regulation for industrial chemicals in Europe, and the recent Chinese regulations for new and existing substances. The second important stage of the project was the visit of two Chinese experts from CRAES to RIVM in March 2013. They worked with RIVM experts for one week to gain practical experience in risk assessment of chemicals under REACH. Pertinent recommendations were: the adaptation of European risk assessment tools to the Chinese situation, more in depth studies and discussion of Chinese case studies, and more knowledge transfer on risk assessment and related risk management aspects. Finally, there was a call for cooperation in the prioritisation and risk management of substances of concern and their gradual substitution by safer alternatives.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Sino-Dutch cooperation in the field of risk assessment of chemicals : Project G2G11/CH/6/8 completion report

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu