GenX

GenX is een technologie die wordt gebruikt om plastics (fluorpolymeren) te maken. Sinds 2012 gebruikt fabrikant Chemours (Dordrecht) de GenX-technologie als vervanging van PFOA. Uit RIVM-onderzoek blijkt dat omwonenden naar verwachting geen gezondheidsschade hebben ondervonden van GenX – stoffen door de uitstoot vanuit de fabriek.

Bij de GenX technologie zijn de PFOA-verbindingen  vervangen door de stoffen FRD-902 en FRD-903. Tijdens het productieproces wordt bovendien de stof E1 gevormd. FRD-903 en E1 worden via de fabrieksschoorsteen naar de lucht uitgestoten.

Schematische weergave van stoffen (FRD-903, FRD-902 en E1) binnen het productieproces met GenX

Risicoschatting

Het RIVM heeft berekend  in welke mate de stoffen zijn vrijgekomen. Dit deed het RIVM op basis van zowel de maximaal vergunde hoeveelheid als de emissiegegevens die Chemours aanleverde. De berekende concentratie bij de dichtstbijzijnde woningen is 15 nanogram per kubieke meter lucht. Dit is bijna vijf keer lager dan de gezondheidskundige grenswaarde die het RIVM voor FRD-903 heeft afgeleid (73 nanogram per kubieke meter lucht).

Eerder maakte het RIVM een vergelijkbare risicoschatting van de effecten van de uitstoot van PFOA  door dezelfde fabriek in het verleden.

Kaart met berekende concentraties GenX

Schadelijke effecten

FRD-903 heeft deels vergelijkbare schadelijke effecten als PFOA. Het is een carcinogeen categorie 2 stof (mogelijk kankerverwekkend voor de mens) en het heeft effecten op de lever. FRD-903 is wel minder schadelijk voor de voortplanting dan PFOA.

Bij het vaststellen van de gezondheidskundige grenswaarde heeft het RIVM een extra veiligheidsmarge gehanteerd, vanwege onder andere onzekerheid over de mate waarin FRD-903 ophoopt in het lichaam.

 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Onderwerpen / G / GenX

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu