PFOA

Het RIVM heeft een risicoschatting gemaakt van de effecten van de emissie van de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) uit de fabriek van de chemiefabriek DuPont/Chemours in Dordrecht op de gezondheid van omwonenden.

Uit de risicoschatting bleek dat omwonenden van de fabriek jarenlang via de lucht kunnen zijn blootgesteld aan hogere waarden PFOA dan de door het RIVM vastgestelde grenswaarde voor chronische blootstelling. In het ongunstigste geval is de grenswaarde 25 jaar lang overschreden.

De risicoschatting is uitgevoerd op basis van beperkte gegevens over de hoeveelheid PFOA die de fabriek in het verleden uitgestoten heeft. Mochten er meer gegevens bekend worden, dan zal het RIVM de risicoschatting aanpassen. Naar aanleiding van de RIVM-risicoschatting zijn er verschillende vervolgonderzoeken gestart, waarvan een deel is ondergebracht bij het RIVM.

Metingen bij drinkwaterpunten

Bekend is dat er in het verleden op de Merwede lozingen zijn geweest van afvalwater waarin PFOA aanwezig was (in aanmerkelijk hogere concentraties dan nu). Dit heeft mogelijk de grondwaterkwaliteit ten noorden van de Merwede beïnvloed. Daarom verrichten het drinkwaterbedrijf en het RIVM PFOA-metingen in het intrekgebied van de drinkwaterwinningen ten noorden van de Merwede in individuele grondwaterwinputten en in het drinkwater.

Literatuuronderzoek

Het RIVM onderzoekt aan de hand van de bestaande epidemiologische literatuur welke klachten of aandoeningen aan bepaalde concentraties PFOA in het bloed kunnen worden gekoppeld.

Steekproefsgewijs bloedonderzoek

De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en het RIVM voeren samen bloedonderzoek uit onder omwonenden van de fabriek. Hiermee controleert het RIVM of bloedserum waardes overeenkomen met de berekeningen en inderdaad onder de gezondheidskundige grenswaarde liggen.

Het bloedonderzoek vindt plaats bij vier groepen. Een groep van mensen die in hoge mate zijn blootgesteld geweest aan de stof, een groep met minder hoge blootstelling, een groep die na 2002 in het gebied kwam wonen en een groep mensen die niet in het gebied wonen en dus niet zijn blootgesteld.

Van de uitgenodigde omwonenden nam 63 procent deel aan het steekproef bloedonderzoek en van de controlegroep was dat 37 procent. Gemiddeld is dat een opkomst van 57 procent. In totaal werd bij 382 mensen bloed afgenomen.

Het RIVM is momenteel bezig met de analyse van de resultaten van het bloedonderzoek. Deelnemers die hebben aangegeven hun individuele testresultaten te willen ontvangen, krijgen deze medio april 2017 per post toegestuurd. Op dat moment zullen ook de overkoepelende resultaten van de steekproef en van het literatuuronderzoek naar de effecten van PFOA op de gezondheid van mensen bekend zijn.

Werknemers

Het RIVM zal ter ondersteuning van SZW en de Inspectie SZW historisch, feitelijk onderzoek doen naar de beoordeling van de toxiciteit, de classificatie en normstelling van PFOA.

Gerelateerde onderwerpen

Home / Onderwerpen / P / PFOA

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu