Wie is er (bestuurlijk) verantwoordelijk voor de drinkwaterkwaliteit in het gebied?

Het drinkwaterbedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater zoals geregeld in de Drinkwaterwet. De Raad van commissarissen van een drinkwaterbedrijf bestaat uit bestuurders van provincies en gemeenten.

Vanaf wanneer en tot wanneer werd er PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) geloosd, welke hoeveelheden?

De lozing heeft plaats gevonden van begin tot eind van de gebruikte productiemethode van 1970-2012 (Oasen rapport 2016, hoofdstuk 3). Er is in 1994 een vergunning afgegeven met een maximum toegestane lozing van 45.000 kg kilogram (kilogram)/j (Dit komt overeen met een maximale concentratie van 2250 ng/L). Op basis van de meetwaarden in grondwater voor de reconstructie van het tijdsverloop van PFOA zijn de historische concentraties in rivierwater geschat. In de rivier de Lek was dat maximaal 145 ng/l en in de Nieuwe Maas/Noord maximaal 230 ng/l.

Wanneer en waarom is de inname van ruw water voor drinkwater uit de betreffende bronnen gestopt?

De inname van grondwater in Zwijndrecht is in 2009 gesloten. Sinds 2012 wordt het grondwater van Hendrik-Ido-Ambacht samengevoegd met dat van Ridderkerk en gezuiverd op het zuiveringsstation van Ridderkerk vanuit efficiency overwegingen. Het winveld Hendrik-Ido-Ambacht is de afgelopen ca. 2 jaar gerenoveerd en is daardoor uit bedrijf geweest.

Tot hoe lang erna blijft PFOA in het drinkwater zitten?

PFOA blijft in lage en steeds afnemende concentraties tot 2030 in het drinkwater aanwezig. De reden is dat de stof in geringe mate in het opgepompte grondwater aanwezig is. Het zuiveringsproces is geoptimaliseerd zodat de verwijdering met actiefkoolfiltratie zo effectief als mogelijk is.

Tot hoelang blijft PFOA in het bloed zitten?

In de RIVM rapportage zijn figuren opgenomen waarin de PFOA concentraties in bloedserum zijn berekend op basis van de blootstelling via drinkwater-lucht en voeding. Hieruit blijkt dat deze concentraties afnemen en rond 2030 op het niveau van de achtergrond zijn. Deze achtergrond komt overeen met het huidige niveau van PFOA in voeding.

Wie is er bestuurlijk verantwoordelijk voor de lozingen?

Rijkswaterstaat is vergunningverlener voor de grote wateren.

Bevat het drinkwater elders in Nederland ook PFOA en hoe erg is dat?

Er is beperkt onderzoek gedaan naar PFOA in drinkwater in Nederland. Hieruit is gebleken dat de concentraties laag waren (<10 ng/l).

Zijn er nog andere gemeenten bij betrokken? Zo ja waarom is hier niet gekeken naar de invloed van PFOA in drinkwater op inname?

Er zijn 3 andere zuiveringsstations met verhoogde concentraties PFOA in het grondwater. De concentraties in het grondwater zijn daar echter niet hoger dan de richtwaarde voor drinkwater. De blootstelling via drinkwater is daarom in deze gemeenten nog lager dan zoals berekend voor Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Omdat de berekeningen voor Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht geen gezondheidsrisico laten zien, zal dat ook gelden voor de andere stations met lagere concentraties PFOA in grondwater voor de drinkwaterbereiding.
Voor deze berekeningen is (verhoogde) blootstelling via de lucht meegenomen.

Papendrecht ligt rondom de Dupont/Chemours fabriek én in het inname gebied waar PFOA is geconstateerd. Wat betekent dit voor de PFOA inname van de  burgers aldaar?

In Papendrecht wordt drinkwater van één van de andere zuiveringsstations (Nieuw Lekkerland) geleverd. De concentraties in het grondwater was hier niet hoger dan de richtwaarde voor drinkwater. De blootstelling via drinkwater is daarom in deze gemeente nog lager dan zoals berekend voor Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Omdat de berekeningen voor Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht geen gezondheidsrisico laten zien, zal dat ook gelden voor het zuiveringsstation dat drinkwater in Papendrecht levert. De concentraties PFOA in grondwater voor de drinkwaterbereiding zijn lager dan de twee onderzochte gebieden. Voor deze berekeningen is (verhoogde) blootstelling via de lucht meegenomen.