SNIV

Het doel van SNIV is een netwerk van verpleeghuizen te vormen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen.

SNIV heeft verschillende projecten waar u aan kunt deelnemen en waarmee u beter inzicht krijgt in het voorkomen van infecties en antibioticumgebruik in uw verpleeghuis. Dit biedt handvatten voor specifieke infectiepreventie verbetermaatregelen. Doet u ook mee?

Griepseizoen 2016-2017

Op de webpagina over het huidige griepseizoen in Nederland is ook een onderdeel gewijd aan griep in verpleeghuizen. Aan de hand van de gegevens uit SNIV wordt een beeld gegeven van het verloop van het huidige griepseizoen in verpleeghuizen.

Bijeenkomst Netwerken in ABR-surveillance op 31 oktober 2017

RIVM organiseert op 31 oktober 2017 een gezamenlijke bijeenkomst voor de netwerken ISIS-AR, PREZIES en SNIV. Tijdens deze middag richten wij ons op de thema's antibioticaresistentie, zorginfecties en antibioticagebruik.

Lees verder...

Home / Onderwerpen / S / SNIV

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu