De nieuwsbrief geeft informatie over het laatste nieuws en de resultaten van het verpleeghuisnetwerk SNIV.

Inleidende tekst

De nieuwsbrieven van SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) informeren deelnemers en andere geïnteresseerden over het laatste nieuws en de resultaten van dit verpleeghuisnetwerk. 

Doelgroep: specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectiepreventie, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en.