Informatie over WIP-Richtlijnen

De Werkgoep Infectie Preventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk. De WIP is een onafhankelijke stichting en geen onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze gebruikt tijdelijk de RIVM-website om informatie te delen.

Sinds 1980 stelt de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) richtlijnen op voor infectiepreventie in zorginstellingen. Door de Inspectie van de Gezondheidszorg worden de richtlijnen beschouwd als de professionele standaarden en de richtlijnen worden bij inspectie als zodanig gehanteerd. Deze richtlijnen zijn online beschikbaar. De richtlijnen vindt u in alfabetische volgorde in de rechterkolom.


DISCLAIMER
In verband met de voorgenomen opheffing van de WIP zullen geen revisieactiviteiten meer worden uitgevoerd aan de WIP-richtlijnen, tenzij anders vermeld. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden. 


 

Home / Onderwerpen / W / Werkgroep Infectie Preventie (WIP) / Informatie over WIP-Richtlijnen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu