De WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie), opgericht door de NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), de VHIG Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg) en de VIZ Vereniging voor Infectieziekten (Vereniging voor Infectieziekten), bracht sinds 1988 nationale richtlijnen voor infectiepreventie uit voor zorginstellingen. Begin 2017 zijn alle activiteiten van de WIP gestaakt. Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) herziet sinds 2021 de WIP-richtlijnen. In 2024-2025 zullen de SRI-richtlijnen gepubliceerd worden op de SRI-website. Kort na publicatie van een nieuwe SRI-richtlijn, zal de WIP-richtlijn over hetzelfde onderwerp die hier staat worden verwijderd. Nadat alle richtlijnen herzien zijn, zal deze webpagina opgeheven worden.


DISCLAIMER

Via dit gedeelte van de website van het  RIVM worden gepubliceerde WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u gedeeld. U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden. Het is onbekend of de IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)  de WIP-richtlijnen blijft gebruiken in haar toetsingskader. Deze website wordt niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk. Totdat het SRI een herziene richtlijn publiceert op haar eigen website zal de verlopen WIP richtlijn hier beschikbaar blijven. 

Nieuws

Kick-off Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie

Met een symposium op 7 oktober 2021 ging het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) officieel van start. Professionals uit de medisch-specialistische zorg, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg gaan de komende vijf jaar binnen het SRI samen deze richtlijnen ontwikkelen. Eerst zullen de bestaande richtlijnen van de voormalige Werkgroep Infectiepreventie (WIP) worden herzien. De richtlijnen zijn bedoeld voor zorgprofessionals, beroeps- en brancheverenigingen, patiënten/cliënten en hun mantelzorgers of vertegenwoordigers. De richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het SRI. 

Lees het nieuwsbericht van 8 oktober 2021.