De WIPWerkgroep Infectiepreventie, opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIGVereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg) en de Vereniging voor Infectieziekten (VIZVereniging voor Infectieziekten), heeft sinds 1988 voornamelijk  nationale richtlijnen voor infectiepreventie uitgebracht voor zorginstellingen. Ook beantwoordde de WIP infectiepreventievragen uit het veld. Begin 2017 zijn alle activiteiten van de WIP gestaakt. Er wordt door de genoemde verenigingen met stakeholders zoals ziekenhuizen en medisch specialisten, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe structuur voor het ontwikkelen en implementeren van nationale richtlijnen infectiepreventie in de gezondheidszorg. 


DISCLAIMER

De WIPWerkgroep Infectiepreventie gebruikt nog steeds de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-website om gepubliceerde WIP-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u te delen. U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden. Het is onbekend of de IGZInspectie voor de Gezondheidszorg de WIP-richtlijnen blijft gebruiken in haar toetsingskader. Deze website wordt niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk.

Nieuws

Informatie over het SRI

3 december 2020

Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) zal de  werkzaamheden van de voormalige Werkgroep Infectie Preventie (WIP) voortzetten. De oprichting van het SRI bevindt in een laatste stadium. In aanloop naar de formele oprichtingsbijeenkomst hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt over de samenwerking.

Het SRI gaat richtlijnen ontwikkelen voor infectiepreventie voor alle facetten van de zorg. De richtlijnen zullen ontwikkeld worden door drie partijen:

  • De Federatie voor Medisch Specialisten (FMS);
  • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
  • De Stichting Kwaliteitsimpuls voor de Langdurige Zorg (SKILZ).

Deze partijen vertegenwoordigen de medisch specialistische zorg, de openbare gezondheidszorg en de langdurige zorg. Naast deze partijen worden aan het samenwerkingsverband ook de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIGVereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZNederlandse vereniging van ziekenhuizen) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFUNederlandse federatie van universitair medische centra) toegevoegd. Het doel van het SRI is richtlijnen te ontwikkelen die voor het hele zorglandschap in Nederland de basis vormen voor infectiepreventie.

In de periode van 2021-2025 gaat het SRI de verouderde WIP-richtlijnen, die op deze pagina's staan, herzien. Afhankelijk van het onderwerp is één van de drie partijen de trekker van het herzieningsproces. Bij de herziening van elke richtlijn zullen relevante stakeholders in kaart worden gebracht en uitgenodigd deel te nemen. Zorgmedewerkers die de richtlijn in de praktijk gaan gebruiken, worden hierin ook meegenomen. Het SRI publiceert de SRI-richtlijnen op een landelijke openbare website. Het RIVM ontwikkelt en beheert deze website.  

 

RIVM beantwoordt tijdelijk vragen over WIP-richtlijnen

21 september 2017 

Het RIVM (centrum LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding) beantwoordt tijdelijk vragen van deskundigen infectiepreventie en andere zorgprofessionals over de WIP-richtlijnen .

Omdat de Werkgroep Infectiepreventie per 1 juni 2017 is opgeheven, is ook de helpdeskfunctie komen te vervallen. Er blijkt echter wel behoefte aan een helpdesk voor vragen over WIP-richtlijnen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM gevraagd deze tijdelijke helpdeskfunctie in te richten.

Tot er een nieuwe structuur is ter vervanging van de Werkgroep Infectiepreventie, zal het RIVM deze helpdeskfunctie invullen. Voor de infrastructuur van deze helpdeskfunctie (o.a. telefonische helpdesk, registratiesysteem) maken we gebruik  van reeds bestaande structuren bij  LCI. Voor de beantwoording van complexe vragen huren we specifieke expertise in.

De vragen en  antwoorden registreren we en kunnen als input dienen voor toekomstige herziening van de WIP-richtlijnen. De bestaande WIP-richtlijnen zijn op deze pagina te raadplegen. 

De tijdelijke helpdesk voor vragen over de WIP is dagelijks, binnen kantoortijden, bereikbaar via: 030-2747000 of lci@rivm.nl. Zie ook lci.rivm.nl.