RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteitseisen informed consent en privacy

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen ‘Informed consent’ en Privacy.

Versie 5 is, na positieve advisering door de Programma Commissie, vastgesteld op 23 maart 2017.

U vindt de kwaliteitseisen in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / dep-seo / Kwaliteitseisen informed consent en privacy

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu