RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteitseisen vaginale echo

Versie 4 is, na positieve advisering door de Programma Commissie, vastgesteld op 20 februari 2018.

U vind de kwaliteitseisen in de kolom 'Download'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / dep-seo / Kwaliteitseisen vaginale echo

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu