Voor professionals

De Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw bloedonderzoek aangeboden krijgt in het eerste verloskundig consult (bij voorkeur vóór week 13 van de zwangerschap). De screening is erop gericht een aantal ernstige ziektes bij ongeboren en pasgeboren kinderen te voorkomen.

Bloedonderzoek PSIE

Het bloed van zwangere vrouwen wordt gescreend op:

Dit doet het RIVM

Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) regisseert het bevolkingsonderzoek PSIE in opdracht van het ministerie van VWS. Uitgangspunt is dat het bevolkingsonderzoek effectief, doelmatig, betrouwbaar en landelijk uniform wordt uitgevoerd en aansluit op de zorg.
De DVP-regiokantoren (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) van het RIVM verzorgen de regionale coördinatie van de PSIE. Zij registreren de gegevens van de zwangere en de bloeduitslagen en nemen eventuele vervolgacties op in het dossier. Zij bewaken ook de voortgang van de vervolgacties voor zover deze onder de PSIE vallen, zoals distributie en toediening van anti-D. Ook betalen zij de laboratoria voor het verrichte onderzoek.

Meer informatie over de organisatie van het bevolkingsonderzoek PSIE.

Home / Onderwerpen / B / Bloedonderzoek zwangeren / Bloedonderzoek zwangeren: voor professionals

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu