Het vervolgonderzoek na de gehoortesten

Als ook de uitslag van de derde test aan één of beide oren onvoldoende is, wordt het gehoor van uw baby verder onderzocht in een Audiologisch Centrum.

Waarom een vervolgonderzoek?

Uw baby krijgt een vervolgonderzoek als de gehoorscreening aan een of beide oren geen voldoende uitslag heeft gegeven. Er is dan een kans dat uw kind blijvend slechthorend is aan één of beide oren. Het is belangrijk om verder uit te zoeken of dat het geval is.

Waar is het vervolgonderzoek?

Met de apparatuur van de gehoorscreening kan het gehoor van uw kind niet verder worden  getest. Op een Audiologisch Centrum is wel apparatuur waarmee uw kind uitgebreid kan worden onderzocht. Daarom vindt het vervolgonderzoek daar plaats. Een Audiologisch Centrum is gespecialiseerd in onderzoek van gehoor, spraak en taal. Sommige centra zijn verbonden aan een ziekenhuis.

De verwijzing

De regiocoördinator bespreekt met u naar welk Audiologisch Centrum u met uw kind wilt gaan. De regiocoördinator is degene die de derde gehoortest heeft uitgevoerd. Hij of zij zorgt ook voor de afspraak en geeft vervolgens de testgegevens van uw kind door aan het Audiologisch Centrum en de huisarts. De huisarts zorgt voor de verwijskaart. Het consultatiebureau krijgt bericht van de verwijzing.

Wat houdt het vervolgonderzoek in?

In het Audiologisch Centrum krijgt uw kind enkele onderzoeken. Deze onderzoeken zijn uitgebreider dan de gehoortests. Bij elkaar kunnen ze enkele uren duren. Het lukt niet altijd om tijdens één bezoek alle onderzoeken te doen. Soms is het nodig om nog een keer terug te komen.

Zo kunt u zich voorbereiden:

  • Sommige onderzoeken werken het beste als uw kind slaapt. Neem daarom een schone luier mee en zorg ervoor dat uw kind iets kan drinken. Houd er rekening mee dat het onderzoek enige uren kan duren.
  • Smeer de huid van uw kind in de 24 uur vóór het onderzoek niet in met badolie of lotion. Bij het onderzoek worden plakkertjes gebruikt, die door badolie of lotion minder goed blijven zitten.

De uitslag van het vervolgonderzoek

De uitslag van het vervolgonderzoek is niet altijd meteen bekend. Krijgt u na afloop niets te horen? Vraag dan wanneer u de uitslag kunt verwachten.

Blijkt uit het vervolgonderzoek dat uw kind een blijvend gehoorverlies heeft aan één of beide oren? Het Audiologisch Centrum adviseert u na het onderzoek over de behandeling en begeleiding.

Kosten van het vervolgonderzoek

Uw zorgverzekering betaalt de kosten voor het vervolgonderzoek in het Audiologisch Centrum. Het eigen risico van uw zorgverzekering geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar. Heeft u vragen? Bespreek ze met uw zorgverzekeraar.

Home / Onderwerpen / G / Gehoorscreening bij pasgeborenen / Het vervolgonderzoek na de gehoortesten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu