Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek of 20 wekenecho).

Het doel van prenatale screening is om zwangeren die dat wensen, tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit verschillende handelingsopties.

De zwangere kan kiezen voor twee verschillende vormen van prenatale screening:
1. Screening op down-, edwards- en patausyndroom met de combinatietest of de NIPTniet-invasieve prenatale test.
2. Een structureel echoscopisch onderzoek (SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek) ofwel 20 wekenecho, waarmee de zwangere informatie krijgt of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke structurele afwijkingen bij de foetus.

Indien de zwangere dat wenst, is er zowel na de combinatietest, de NIPT als na het SEO diagnostisch onderzoek mogelijk om (meer) zekerheid te krijgen over eventueel aanwezige afwijkingen.

Als professional vindt u op deze website onder andere informatie over de uitvoering van de prenatale screening (de counseling, de NIPT, de combinatietest en het SEO). Daarnaast krijgt u op deze site achtergrondinformatie over de organisatie van de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO, de rol van de overheid en de relevante wetten en regels.

Voor zwangere vrouwen en hun partners is meer informatie over de prenatale screening te vinden op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl (de publiekswebsite).