Dit gedeelte van de website bevat informatie voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de neonatale gehoorscreening.

Vragenlijst vernieuwing website

Helpt u ons deze website te verbeteren?
Dan willen we u een paar korte vragen stellen. Het invullen kost ongeveer 3 minuten en deelname is anoniem. Als u wilt deelnemen klik dan op de volgende link: Vragenlijst vernieuwing website

Doel van de gehoorscreening

De neonatale gehoorscreening heeft als doel om kinderen met een permanent gehoorverlies van minimaal 40 Decibel (dBdecibel) aan één of beide oren tijdig op te sporen, zodat bij kinderen met een dubbelzijdig gehoorverlies vóór de leeftijd van een half jaar gestart kan worden met een passende interventie.

Monitor gehoorscreening

De monitoringsverslagen van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg zijn ook digitaal beschikbaar.

Optimale kwaliteitsbewaking

In Nederland krijgen alle pasgeborenen de gehoorscreening aangeboden. Alle screeners hanteren dezelfde apparatuur en werken volgens hetzelfde protocol. Doordat alle JGZJeugdgezondheidszorg-organisaties gebruikmaken van hetzelfde administratiesysteem, kan de kwaliteit optimaal worden bewaakt.

Gehoorscreening op de NICUNeonatale Intensive Care Unit’s

Bij kinderen die op een NICU (Neonatale Intensive Care Unit) worden opgenomen, wordt de gehoorscreening uitgevoerd door NICU-medewerkers. Deze gehoorscreening maakt deel uit van de zorg. Hierbij wordt een ander protocol gehanteerd. Deze website heeft geen betrekking op de gehoorscreening op de NICU’s.