Het doel van de neonatale gehoorscreening is om kinderen met een blijvend gehoorverlies op te sporen. Het is van groot belang om de oorzaak van deze slechthorendheid te achterhalen.

Vragenlijst vernieuwing website

Helpt u ons deze website te verbeteren?
Dan willen we u een paar korte vragen stellen. Het invullen kost ongeveer 3 minuten en deelname is anoniem. Als u wilt deelnemen klik dan op de volgende link: Vragenlijst vernieuwing website

Er zijn verschillende aandoeningen mogelijk:

Conductief gehoorverlies

Bij een conductief gehoorverlies is er sprake van een stoornis in de voortgeleiding van het geluid naar het slakkenhuis. Dat kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een niet aangelegde gehoorgang of een aangeboren afwijking van de gehoorbeentjes.

Perceptief gehoorverlies

Er zijn grofweg twee vormen van perceptief gehoorverlies:

  • Cochleair: het gehoorverlies wordt veroorzaakt door een stoornis in het slakkenhuis. Meestal gaat het om defecte trilhaarcellen.
  • Retrocochleair: de oorzaak van de slechthorendheid is voorbij het slakkenhuis richting centrale zenuwstelsel gelegen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van afwijkingen in of functionele stoornissen van de gehoorzenuw.

Uiteraard komen ook mengvormen voor.

Auditieve neuropathie

Met het begrip auditieve neuropathie wordt een type gehoorverlies bedoeld waarbij oto-akoestische emissies (aanvankelijk) intact zijn, in combinatie met ernstig afwijkende of afwezige reacties bij de hersenstam-audiometrie (BERABrainstem Evoked Response Audiometry). Opvallend bij dit type gehoorverlies is verder het opvallend slechte spraakverstaan in relatie tot de gehoordrempel en het fluctuerende karakter van het gehoorverlies. Omdat dit beeld ook veroorzaakt kan worden door defecte binnenste trilhaarcellen, gaat het hier niet om pure retrocochleaire pathologie.