Hoe gehoorverlies wordt behandeld, hangt vooral af van de vraag of een kind aan één of twee oren slechthorend is.

Vragenlijst vernieuwing website

Helpt u ons deze website te verbeteren?
Dan willen we u een paar korte vragen stellen. Het invullen kost ongeveer 3 minuten en deelname is anoniem. Als u wilt deelnemen klik dan op de volgende link: Vragenlijst vernieuwing website

Gehoorverlies aan één oor

Als een kind een permanent gehoorverlies heeft aan één oor, loopt de taal- en spraakontwikkeling geen gevaar. Het is wel nodig dat er in de begeleiding rekening mee wordt gehouden. In een rumoerige omgeving zal een kind bijvoorbeeld moeite hebben met het verstaan van anderen. Het Audiologisch Centrum zal adviezen geven voor de begeleiding van deze kinderen.

Gehoorverlies aan beide oren

Is er sprake van een permanent gehoorverlies aan beide oren? Dan zijn de volgende interventies mogelijk:

  • Het kind kan een hoortoestel krijgen.
  • Als het kind onvoldoende gehoorresten heeft voor versterking, kunnen cochleaire implantaten ook een optie zijn.
  • Daarnaast kan het kind leren om gebarentaal te beheersen.
  • Bij een matig tot ernstig gehoorverlies wordt ook begeleiding aan gezinnen aangeboden. Deze begeleiding is bedoeld om de ontwikkeling van taal en spraak bij het slechthorende kind te stimuleren en om de ouders te ondersteunen bij de opvoeding en begeleiding van hun kind.