In de meeste regio’s wordt de gehoortest in combinatie met de hielprik afgenomen. Dat gebeurt meestal thuis, tussen de vierde en zevende dag na de geboorte.

Thuis of op het consultatiebureau?

De gehoortest wordt bij u thuis afgenomen door een medewerker van het consultatiebureau. Dan wordt ook vaak de hielprik uitgevoerd. Soms wordt van tevoren een afspraak gemaakt, maar vaak komt de medewerker van het consultatiebureau gewoon even langs.

Woont u in Zuid-Holland of Gelderland?
In sommige regio’s in Zuid-Holland en Gelderland wordt de gehoortest (los van de hielprik) afgenomen op het consultatiebureau als het kind enkele weken oud is.

Ligt uw baby in het ziekenhuis?

Er is een aparte gehoorscreening voor kinderen die opgenomen worden op een Intensive Care afdeling voor pasgeborenen (NICUNeonatale Intensive Care Unit). Deze screening wordt uitgevoerd door NICU-medewerkers in het ziekenhuis. Aan NICU medewerkers worden kaarten beschikbaar gesteld om aan de ouders te geven. Hierop wordt de ouders verzocht door te geven aan het consultatiebureau als het gehoor van een kind op de NICU's wordt gescreend. De kaarten zijn te bestellen via: cvb@rivm.nl

Wie werken mee aan de gehoortest?

  • In de laatste maanden van de zwangerschap ontvangt u een folder met informatie over de gehoor- en hielprikscreening van de verloskundige of gynaecoloog.
  • Als u de geboorte van uw kind aangeeft bij de gemeente, krijgt u deze folder opnieuw uitgereikt.
  • Een medewerker van het consultatiebureau voert de gehoortest uit.
  • Als er een derde test nodig is, wordt deze test uitgevoerd door de regiocoördinator.
  • Als ook de uitslag van een derde gehoortest onvoldoende is, komt uw kind in aanmerking voor een vervolgonderzoek in een Audiologisch Centrum.
  • Uw huisarts en het consultatiebureau worden daarvan op de hoogte gesteld.