De indicatorenset is ontwikkeld om de kwaliteitsborging van het programma neonatale hielprikscreening uniform vorm te geven. De indicatoren kunnen worden gebruikt om de screening op te monitoren en om de screening landelijk te evalueren. De indicatorenset sluit aan bij de kwaliteitseisen en afspraken die al voor het programma zijn vastgesteld.