Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Risico's van stoffen

Hier vindt u actuele, geautoriseerde informatie over risico’s van stoffen voor mens en milieu. De informatie is vooral gericht op het bevoegd gezag van de Wet milieubeheer, de Waterwet, de inspecties en andere overheidsorganisaties.

De gegevens per stof vindt u via Zoek stoffen. Bijvoorbeeld normen voor milieukwaliteit, ADR indeling, plaatsing op de ZZS lijst, autorisaties en restricties.

Via de tabs bovenin vindt u informatie over onderwerpen zoals normen, stoffenlijsten, stoffen en producten:

  • Wat is het, waar gaat het over 
  • Welke regelgeving is relevant 
  • Links naar databronnen die niet met "Zoek stoffen" zijn ontsloten 
  • Links naar andere informatiebronnen

Voor vragen over risico's van stoffen, of opmerkingen over deze website kunt u terecht bij de helpdesk.

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.