U bevindt zich op: Home Gevaarsindeling ADR Gevaarsetiketten en kenmerken

Gevaarsetiketten en kenmerken

Gewijzigd op:27-11-2017

De volgende etiketten en kenmerken van het ADR zijn verplicht zijn bij het transport over de weg van stoffen en producten met de betreffende gevaarsindeling.

stofidentificatiebordHet nummer boven de streep is het gevaarsidentificatienummer (2 of 3 cijfers, indien van toepassing voorafgegaan door de letter X).
Het nummer onder de streep is het stofidentificatienummer of UN-nummer (4 cijfers).

 

 

Klasse 1

 1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen, subklasse 1.1, 1.2 en 1.3

 

 

Klasse 1.4Ontplofbare stoffen en voorwerpen, subklasse 1.4

 

 

Klasse 1.51.5 Ontplofbare stoffen en voorwerpen, subklasse 1.5

 

 

Klasse 1.61.6 Ontplofbare stoffen en voorwerpen, subklasse 1.6

 

 

Klasse 2.12.1 Brandbaar gas (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd

 

 

Klasse 2.22.2 Niet brandbare, niet giftige gassen (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd)

 

 

Klasse 2.32.3 Giftige gassen

 

 

Klasse 3

3. Brandbare vloeistoffen (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd)

 

 

Klasse 4.1

4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen

 

 

Klasse 4.2

4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen

 

 

Klasse 4.3

4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd)

 

Klasse 5.1

5.1 Oxiderende stoffen

 

 

Klasse 5.2

5.2 Organische peroxiden

 

 

Klasse 6.1

6.1 Giftige stoffen

 

 

Klasse 6.2

6.2  Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)

 

 

Klasse 77. Radioactieve stoffen

 

 

Klasse 8

8. Bijtende stoffen

 

 

Klasse 9

9. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

 

Klasse 9A

9. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen, subklasse 9A

 

Milieugevaarlijke stoffenMilieugevaarlijke stoffen

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.