Veelgestelde vragen

Wat is GenX?

GenX is een technologie. Hierbij worden de stoffen FRD-902 en FRD-903 gebruikt. Tijdens het productieproces komt E1 vrij. Deze lijken op PFOA, er zijn echter ook verschillen. Net als PFOA zijn FRD-902, FRD-903 en E1 slecht afbreekbaar in het milieu. Ook veroorzaken FRD-902 en FRD-903 vergelijkbare gezondheidseffecten als PFOA (zoals mogelijk kankerverwekkendheid voor de mens en effecten op de lever). Deze stoffen zijn wel minder schadelijk voor de voorplanting dan PFOA. In tegenstelling tot PFOA lijken FRD-903 en FRD-902 zich niet in de mens op te hopen.

Hoe beoordeelt het RIVM de uitstoot van GenX vanuit de fabriek van Chemours?

Naar verwachting vormt de uitstoot van de stoffen uit de GenX technologie door de fabriek via de lucht geen risico voor de gezondheid van omwonenden. Op basis van de beschikbare informatie is het echter niet mogelijk om voor verschillende eigenschappen van de stoffen  tot een definitieve conclusie te komen.

De gezondheidskundige grenswaarde die het RIVM voor FRD-903 heeft afgeleid ligt op 73 nanogram per kubieke meter lucht. Hierbij is een extra veiligheidsmarge gehanteerd vanwege onder andere onzekerheid over de mate waarin deze stof ophoopt in het lichaam. Bij de dichtstbijzijnde woningen is – op basis van uitstootgegevens die Chemours aanleverde - de berekende concentratie 15 nanogram per kubieke meter lucht. De concentratie is hier dus bijna vijf keer lager dan de gezondheidskundige grenswaarde.

Voor E1 ontbreekt informatie om een gezondheidskundige grenswaarde te kunnen bepalen. Op basis van de beperkt beschikbare informatie veronderstelt het RIVM dat deze stof waarschijnlijk minder schadelijk is dan PFOA. Vanwege de ontbrekende informatie draagt het RIVM wel suggesties aan bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor nader onderzoek naar de schadelijkheid van de GenX stoffen.

Verricht het RIVM op dit moment onderzoek naar GenX?

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gedaan naar de gevaareigenschappen en blootstelling van stoffen die vrijkomen bij de GenX-technologie zoals die wordt toegepast bij Chemours in Dordrecht. Hierbij lag de nadruk op FRD-903 en de stof E1. Dit onderzoek is inmiddels afgerond.

Hoeveel van deze stof komt er jaarlijks in het milieu?

De emissie van GenX wordt geregeld in een omgevingsvergunning.  De Omgevingsdienst is primair verantwoordelijk voor een omgevingsvergunning en ziet daar ook op toe. In de vergunning staat aangegeven dat er maximaal 640 kilo per jaar FRD-903 naar de lucht mag worden uitgestoten. Voor E1 is dit 1200 kilo per jaar. Jaarlijks rapport Chemours over deze emissies naar de Omgevingsdienst.

 

Home / Onderwerpen / G / GenX / Veelgestelde vragen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu